Saturday, October 9, 2010

HOSPITAL ISLAM KEDAH (HIK)

Sudah sekian lama Kerajaan Islam Kedah (KIK)memerintah, namun tidak tampak sesuatu pembangunan fizikal Islamik yang nyata melainkanmelulu pembinaan sahsiah.

Mungkin saya keliru kerana ruang sebaran siaraya KIK amat terbatas. Tiadanya radio atau TV KIK barangkali penyampaian maklumat dan informasi kegiatan Islamik terpaksa menggunakan media alternatif.

KIK perlu mengembalikan percerahan perubatan Islam melalui pembinaan:
1. Hospital Islam
2. Kolej Perubatan Islam atau Sekolah Thabib Islam
3. Kolej Jururawat Islam.

Apakah konsep Hospital Islam?

Secara ringkas, penerapan nilai-nilai Islam secara holistik tidak hanya dari segi arkitekturnya tetapi tata-atur katil-katil pesakit menghadap khiblat. Begitu meja bedah, muka pesakit menghadap khiblat. Pembaca doa pra-pembebdahan, semasa pembedahan dan paska pembedahan.
Setiap prosedur minor dimulai dan disudahi dengan doa singkat. Termasuk tentunya semasa bersalin yang sedapat mungkin dikendali bidan-bidan, doktor-doktor, spesialis wanita sahaja.
Wad lelaki dirawat oleh jururawat lelaki dan sebaliknya.
Peng'inkoprasian aspek spiritual dengan tindakan rawatan perubatan secara fusi bukan tempelan sahaja, ianya bukan sekular. Tidak ada pengasingan unsur rohaniah dari sebarang prosedur perubatan, rawatan, penyelidikan makmal maupun pengambilan ubat-ubatan, semua disertai perlafazan dan penghayatan ayat-ayat Koran yang relevan.
Bilik-bilik pesakit diberi nama pemikir-pemikir dan thabib Islam yang tersohor; Ibn Sinna, Ibn Rush, Al-Ghazali dan lain-lain.

Artikel ini merupakan draf cadangan kepada KIK untuk menrealisasikan projek Hospital Islam Kedah (HIK).

No comments:

Post a Comment